Vilka organisationer och företag i Sverige påverkas av cyberattacken mot Tietoevry?
Which organizations and companies in Sweden are affected by the Tietoevry cyberattack?

Kända för att ha påverkats av cyberattacken:

181 organisationer och företag
92 myndigheter/organ
2 politiska institutioner
5 regioner
8 kommuner
2 sjukhus
23 universitet
12 institut
12 museer
18 företag
7 övriga

Known to be affected by the cyberattack:

181 organizations and companies
92 authorities / agencies
2 political institutions
5 regions
8 municipalities
2 hospitals
23 universities
12 institutes
12 museums
18 companies
7 others

Sources

Lista över 127 statliga organisationer
 
 

Authorities

Ånge kommun
 
 
https://www.st.nu/2024-01-22/r...
Arbetsgivarverket
 
 
https://www.arbetsgivarverket....
Centrala studiestödsnämnden - Primula
Karlshamns kommun - Påverkade av attacken mot Blekinge-regionen
 
 
https://www.karlshamn.se/nyhet...
Karlskrona kommun - Påverkade av attacken mot Blekinge-regionen
 
 
Myndigheten för psykologiskt försvar
Olofströms kommun - Påverkade av attacken mot Blekinge-regionen
 
 
https://olofstrom.se/serviceme...
Plikt- och prövningsverket
Post- och telestyrelsen (PTS)
 
 
https://www.pts.se/sv/nyheter/...
Region Blekinge
 
 
https://regionblekinge.se/om-w...
Region Sörmland
 
 
https://regionsormland.se/nyhe...
Region Uppsala
 
 
https://regionuppsala.se/polit...
Region Västerbotten
Region Västernorrland
 
 
https://www.st.nu/2024-01-22/r...
Riksdagen
Ronneby kommun - Påverkade av attacken mot Blekinge-regionen
 
 
https://www.ronneby.se/om-webb...
Sollefteå kommun
 
 
https://www.nordsverige.se/202...
Sölvesborgs kommun - Påverkade av attacken mot Blekinge-regionen
 
 
https://solvesborg.se/startsid...
Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens servicecenter
Sveriges Riksbank
 
 
Systembolaget
 
 
https://www.svd.se/a/wA9Gmd/se...
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Vellinge kommun

Universities

Universiteten påverkas främst indirekt via lönesystemet Primula
Göteborgs universitet - Primula
 
 
https://medarbetarportalen.gu....
Högskolan Dalarna - Primula
 
 
https://www.du.se/sv/hjalp/dri...
Högskolan i Borås - Primula
 
 
https://www.hb.se/anstalld/akt...
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst - Primula
 
 
https://www.hv.se/om-webbplats...
Karlstads universitet
Karolinska Institutet - Primula, PA-web
 
 
https://news.ki.se/operatingin...
Kungl. Musikhögskolan
Linnéuniversitetet - Primula
 
 
https://lnu.se/mot-linneuniver...
Luleå tekniska universitet - Primula
 
 
https://www.ltu.se/ltu/it-supp...
Lunds universitet - Primula
 
 
https://www.medarbetarwebben.l...
Malmö universitet - Primula
 
 
https://medarbetare.mau.se/
Mälardalens universitet (MDU)
Mittuniversitetet - Primula
 
 
https://www.miun.se/medarbetar...
Stockholms universitet - Primula
 
 
https://www.su.se/medarbetare/...
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) - Primula, Besched
 
 
https://arbetsplats.slu.se/sit...

Hospitals

Akademiska sjukhuset Uppsala
 
 
https://www.svd.se/a/2Br0zB/pe...
Skellefteå lasarett
 
 

Organizations

Nationella Registret över Smärtrehabilitering
 
 
https://www.ucr.uu.se/nrs/
RiksSvikt, nationellt hjärtsviktsregister
 
 
https://www.ucr.uu.se/rikssvik...
SGF Golfsystem
SWEDCON Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar
 
 
https://www.ucr.uu.se/swedcon/
Uppsala Monitoring Centre (UMC)
 
 

Companies

Lista med ett antal företag
 
 
Åkerströms
 
 
https://akerstroms.se/nytt/var...
Anticimex
Filmstaden
Granngården
Loomis Sverige AB
Mediq Sverige AB
 
 
https://mediq.se/
Moelven
 
 
https://www.moelven.com/se/akt...
Munters
Rusta
 
 
https://www.aftonbladet.se/nyh...
Stadium
Transtema
 
 
https://www.transtema.com/se/i...
Swedavia
 
 

Communication by Tietoevry

Author

Bert Kondruss
Author:
Bert Kondruss
Founder and managing director of KonBriefing Research

About KonBriefing Research

KonBriefing is an independent researcher and analyst in the field of IT security, information security, risk management and compliance. The company was founded in 2019 and is based in Germany.

Cyber attacks worldwide

Cyber attacks worldwide
(Click the image to open)